PTNCE 2014 – Pierwsza Konferencja
Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i EwolucjiPodsumowanie   Program       Zdjęcia    

Pierwsza Konferencja
Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji
pt. Człowiek w ewolucyjnej perspektywie
zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim
odbyła się w dniach 23-25 października 2014 r. we Wrocławiu.


Komitet Organizacyjny:

• prof. Bogusław Pawłowski - przewodniczący (Katedra Biologii Człowieka UWr)
• dr Wioletta Nowaczewska (Katedra Biologii Człowieka UWr)
• dr Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii UWr)
• dr Irmina Sukiennik (Katedra Biologii Człowieka UWr)
• mgr Barbara Borkowska (Katedra Biologii Człowieka UWr)
• mgr Judyta Nowak (Katedra Biologii Człowieka UWr)
• mgr Agnieszka Żelaźniewicz (Katedra Biologii Człowieka UWr)

Wykładowcy plenarni:

David I. Perrett jest profesorem psychologii w University St. Andrews (GB), gdzie kieruje zespołem zajmującym się rozpoznawaniem i postrzeganiem atrakcyjności twarzy (Perception Lab). Obecnie pracuje m.in. nad cechami twarzy związanymi z atrakcyjnością i zdrowiem, wpływem różnych czynników w okresie dzieciństwa i dorastania na partnerskie preferencje w dorosłym życiu, atrakcyjnością głosu, jak również rozpoznawaniem ekspresji emocji. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych psychologów, którzy w swoich badaniach stosują ewolucyjne podejście. Opublikował ponad 230 artykułów, a według bazy Scopus jego prace cytowane są ponad 19 tys. razy, a indeks Hirscha = 63.

Jego portret znalazł się w poczcie największych współczesnych uczonych Brytyjskich w National Gallery w Londynie.

Ruth Mace jest profesorem antropologii ewolucyjnej w University College of London (UCL), gdzie kieruje zespołem zajmującym się ekologią ewolucyjną człowieka. Jest członkiem Brytyjskiej Akademii. Jej zainteresowania naukowe to demografia ewolucyjna, historie strategii życiowych, filogenetyczne podejście do kultury i języka, badanie systemów społecznych, kooperacji i rywalizacji w obrębie rodziny i w różnych grup społecznych. Opublikowała ponad 120 prac w prestiżowych pismach naukowych. Zgodnie z bazą Web of Knowledge prace prof. Mace cytowane są ponad 2 tys. razy, a jej indeks Hirscha = 28.

Christopher Stringer jest profesorem w Natural History Museum w Londynie, gdzie kieruje badaniami nad pochodzeniem człowieka współczesnego. To brytyjski antropolog, który jest jednym z głównych zwolenników afrykańskiej kolebki pochodzenia człowieka współczesnego. Należy do Królewskiego Towarzystwa Naukowego (Royal Society) i jest laureatem wielu prestiżowych nagród np. Frink Medal Zoological Society of London. Według Timesa to jeden z najbardziej wpływowych uczonych w Wielkiej Brytanii. Jest autorem około 200 artykułów, które są cytowane niemal 6 tys. razy, a jego indeks Hirscha = 44.

W Polsce ukazała się jego książka Afrykański exodus (napisana wspólnie z Robinem McKie).

Zdjęcia wykładowców plenarnych pobrano z ich akademickich stron internetowych.

Odwiedzin:   (od 10-12-2014) Webmaster: Krzysztof Kościński